Close

Village & Panchayats

Name of Administrative Circle: Noklak

SL. NO. NAME OF Town/Village
1 Noklak Hq.
2 Pangsha(New)
3 Pangsha(Old)
4 Dan
5 Wansoi
6 Nokyan
7 Nokyan B
8 Noklak Village
9 Kusong
10 ITC Dan(Pangsha)

Name of Administrative Circle: Nokhu

SL. NO. NAME OF Town/Village
1 Langnok
2 Nokhu Hq.
3 Nokhu
4 Aniashu
5 Kingpao
6 Choklangan
7 Nokhu Noking

Name of Administrative Circle: Panso

SL. NO. NAME OF Town/Village
1 Tswuwao
2 Yokao
3 Lengnyu
4 Lumoking(UR)
5 Ekhao
6 Panso Hq.
7 Tsangkoi(UR)
8 Patho Noking
9 Pathso
10 Kingniu

Name of Administrative Circle: Thonoknyu

SL. NO. NAME OF Town/Village
1 Sanglao
2 New Sanglao
3 Peshu
4 Thongtsu(UR)
5 Peshu Nyukya
6 Wui
7 Chilliso
8 Jejeiking
9 Kengjong
10 Thonoknyu Hq.
11 Thonoknyu
12 Thoktsur
13 Chipur
14 Pang
15 Thongsonyu
16 Pangking
17 Thangoun
18 New Sanglao Longding (UR)
19 Tukhingkiu

*UR – Unrecognised